De Oostendorper watermolen bij Haaksbergen.

Tweede Zaterdag van de maand olieslaan!

De oliemolen is vanaf Haaksbergen aan de overzijde van de Schipbeek gebouwd.
Wat werd er verwerkt en waarvoor?

Lijnzaad:
is meest gebruikt voor technische doeleinden zoals: verf, drukinkt,
stopverf en linoleum, maar ook als geneesmiddel voor mens en dier. Als de
olie uit het zaad geperst is, blijft lijnkoek over een prima veevoer.

Raapzaad en Koolzaad:
deze twee soorten leveren een bijna identieke olie op en wordt
het meest gebruikt als lampolie of smeerolie. Beter geraffineerde als bakolie.

Huttentut:
een vies ruikende olie gebruikt voor lampolie en leer onderhoud.

De oliemolen plet het zaad met een kollergang op het doodsbed en na verhitting op
de vuister, wordt de olie met een slagbank uit de ontstane brij geslagen.
De koek die overblijft is prima voer voor koeien en paarden.

Op het doodsbed van de kollergang wordt het lijnzaad gekneusd.

In de slagbank wordt de olie uit het zaad geperst.