Bonte knaagkever knaagt aan de Oostendorper Watermolen in Haaksbergen.

Niet alleen de Bonte knaagkever maar ook de houtworm vreet aan de Oostendorper watermolen.

(zie bijgaande foto’s)

Jaarlijks inspecteert de Monumentenwacht de Oostendorper Watermolen in opdracht van de Gemeente Haaksbergen. Tijdens deze inspectie kwam aan het licht dat er een beginnende vorm van besmetting door de Bonte knaagkever van met name de dragende houten constructie.

De Bonte knaagkever en houtworm zijn zowel in de korenmolen als in de oliemolen aangetroffen. Er is nog geen reden tot paniek, maar wel moet er ingegrepen worden om te voorkomen dat het houtwerk zo ernstig wordt aangetast dat het rijksmonument in elkaar zal storten.

De monumentenwacht adviseerde de gemeente, als eigenaar van zowel de windmolen De Korenbloem als de Oostendorper Watermolen om de bonte knaagkever te bestrijden met gas.

Hiervoor moet zowel de oliemolen als de korenmolen ingepakt worden om het volledig gasdicht te maken. Vervolgens wordt het gas in de gasdichte overkapping toegelaten om alle stadia van de bonte knaagkever en houtworm te doden.

Voor deze methode is een minimale dag- en nachttemperatuur van boven de 15 graden Celsius vereist. Naar verwachting zal dit in Juni of Juli 2019 kunnen plaats vinden.

De monumentenwacht raamt de kosten op zo’n 20.000 Euro.

De molen zal dan zoveel mogelijk ontruimt moeten worden om het dodelijke gas zijn werk te kunnen doen.

Tot aan het eind van de zomer geen olieslaan.

Dit houdt in dat er tot nader order geen olie geslagen wordt. We moeten eerst de voorraad olie in flessen verwerken. Daarna kan de oliemolen leeg gemaakt worden om de bonte knaag kever te bestrijden.